Zamówienia publiczne do 130.000,00 złotych netto

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie pn.:
„Wykonanie i dostawa tablicy informacyjno - nawigacyjnej przy wejściu do
budynku Urzędu Gminy Kluczewsko”, Znak sprawy: IRL.271.2.16.2023

Informacja z otwarcia ofert - 12.05.2023r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-05-12 15:09:51 | Data modyfikacji: 2023-05-12 15:10:35.
Zapytanie ofertowe: „Zakup wyposażenia obiektu
kultury (stoły, ławki, sprzęt IT, itp.) z
podziałem na części”.

Zadanie współfinansowane w ramach Projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie
potencjału Gminy Kluczewsko – rewitalizacja”, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania
6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Osi priorytetowej 6
„Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe - 12.05.2023r. 20052023.pdf

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 20052023.docx

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego - Projekt Umowy 20052023.pdf

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie 20052023.docx

Załącznik Nr 4a do Zapytania ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Część I zamówienia) 20052023.pdf

Załącznik Nr 4b do Zapytania ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dotyczy Części II zamówienia) 20052023.pdf

Załącznik Nr 4c do Zapytania ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 20052023.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-05-12 15:04:25 | Data modyfikacji: 2023-05-12 15:10:35.
Zaproszenie do składania ofert -
IRL.271.2.16.2023 z dnia 04.05.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Wykonanie i dostawę tablicy informacyjno - nawigacyjnej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Kluczewsko".


Wykonanie i dostawa i tablicy informacyjno - nawigacyjnej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Kluczewsko, prowadzona jest w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do skladania ofert - 04.05.2023ROK.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy tablicy informacyjno - nawigacyjnej04-05-2023rok.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy04-05-2023rok.pdf

Informacja z otwarcia ofert - 12.05.2023r..pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.05.2023r .pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-05-04 21:55:45 | Data modyfikacji: 2023-05-17 10:31:49.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego, obejmującej Zadanie pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części”.

Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2023r..pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy 24-04-2023.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor umowy24-04-2023.pdf

Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie24-04-2023.docx

Informacja z otwarcia ofert w odniesieniu do Części I, II, III i IV zamówienia.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do Części I, II, III i IV zamówienia - 17.05.2023r (1).pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-04-24 14:20:45 | Data modyfikacji: 2023-05-17 14:22:28.
Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjno - nawigacyjnej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Kluczewsko".


Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjno - nawigacyjnej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Kluczewsko, prowadzona jest w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do skladania ofert21-04-2023.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy tablicy informacyjno - nawigacyjnej 21-04-2023.docx

Wzor umowy- Zalacznik Nr2pdf 21-04-2023.pdf

Zawiadomienie o unieważnienieniu postępowania - 04.05.2023r.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-04-21 13:55:00 | Data modyfikacji: 2023-05-04 14:12:55.
Zaproszenie do złożenia oferty

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluczewsko

Dokumentacja z rozpoznania-1-21-04-2023.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-04-21 13:42:20 | Data modyfikacji: 2023-04-21 13:43:34.
Zaproszenie do składania oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na:


Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluczewsko

Zaproszenie do skladania ofert11-04-2023.pdf

Zalacznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 11-04-2023.docx

Zalacznik nr 2 Wzor Umowy11-04-2023.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-04-11 19:22:34 | Data modyfikacji: 2023-04-11 19:23:54.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Znak sprawy:
IRL.271.2.14.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Dostawę oznaczeń w
postaci piktogramów do Urzędu Gminy Kluczewsko”.


Dostawa oznaczeń w postaci piktogramów do Urzędu Gminy Kluczewsko.,
prowadzone w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach
projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert - 07.04.2023r..pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy 07 04 2023.docx

Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy 07 04 2023.pdf

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert12-04-2023.pdf

Informacja z otwarcia ofert 19.04.2023r.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.04.23r.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-04-07 13:29:50 | Data modyfikacji: 2023-04-21 09:16:32.
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert - IRL.271.2.13.2023 z dnia 03.04.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Wykonanie i dostawę tablicy informacyjno - nawigacyjnej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Kluczewsko".


Wykonanie i dostawa tablicy informacyjno - nawigacyjnej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Kluczewsko, prowadzona jest w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do skladania ofert - 03.04.2023r.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy tablicy informacyjno - nawigacyjnej 03-04-2023.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy 03-04-2023.pdf

Informacja z otwarcia ofert - 14.04.2023r.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.04.2023r.pdf

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania - 21.04.2023r-1.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-04-03 13:20:54 | Data modyfikacji: 2023-04-21 21:12:41.
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert - IRL.271.2.12.2023 z dnia 28.03.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Stworzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kluczewsko zgodnego ze standardem WCAG 2.1".


Stworzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kluczewsko zgodnego ze standardem WCAG 2.1., prowadzone w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do skladania ofert - 28.03.2023r.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy - 28.03.2023r.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor umowy - .28.03.2023r.pdf

Pytania, odpowiedzi i modyfikacja do Zaproszenia do składania ofert - 05.04.2023r..pdf

Informacja z otwarcia ofert - 12-04-2023r..pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.04.2023r.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-28 10:42:53 | Data modyfikacji: 2023-04-13 18:30:43.
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert - IRL.271.2.11.2023


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Wykonanie kontrastowych oznaczeń stopni w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko”.


Wykonanie kontrastowych oznaczeń stopni w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko, prowadzone w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do skladania ofert27-03-2023r.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy27-03-2023r.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy27-03-2023r.pdf

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert - 29.03.2023r..pdf

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert - 30.03.2023r.-1.pdf

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert - 31.03.2023r..pdf

Informacja z otwarcia ofert - 12.04.2023rok.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.04.2023r.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-27 12:51:27 | Data modyfikacji: 2023-04-18 09:54:31.
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert - IRL.271.2.10.2023 z dnia 27.03.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Zakup wraz z dostawą maty ewakuacyjnej na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Kluczewsko”.


Zakup wraz z dostawą maty ewakuacyjnej na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Kluczewsko, prowadzone w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do skladania ofert - 27.03.2023r..pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy 27-03-2023.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy 27-03-2023.pdf

Informacja z otwarcia ofert - 12.04.2023r..pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Mata - 17.04.2023r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-27 11:00:58 | Data modyfikacji: 2023-04-17 12:17:22.
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na "Zakup wyposażenia obiektu kultury (stoły, ławki, sprzęt IT itp.)” będącego częścią projektu „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko – rewitalizacja” wraz z dostawą i montażem/instalacją.”
Oferty składane za pomocą Bazy Konkurencyjności target=_new>https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: „Zakup wyposażenia obiektu kultury (stoły, ławki, sprzęt IT itp.)”

ogloszenie_142018-2.pdf

Zalacznik nr 1 - Oswiadczenia Wykonawcy 22-03-2023.docx

Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych 22-03-2023.docx

Zalacznik nr 3 - Wzor Umowy z Wykonawca 22-03-2023.docx

Zalacznik nr 4 - Oferta cenowa 22-03-2023.docx

Zalacznik nr 5 - Specyfikacja do Zamowienia 22-03-223.docx

Protokół z otwarcia ofert 11-04-2023.pdf

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania 18-04-2023.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-22 13:12:47 | Data modyfikacji: 2023-04-18 14:02:49.
Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Stworzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kluczewsko zgodnego ze standardem WCAG 2.1”.


Stworzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kluczewsko zgodnego ze standardem WCAG 2.1, prowadzone w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania 20-03-2023.pdf

Zaproszenie do skladania ofert Stworzenie Biuletynu Informacji Publicznej.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy Stworzenie Biuletynu Informacji Publicznej.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy Stworzenie Biuletynu Informacji Publicznej.pdf

Pytania, odpowiedzi i modyfikacja do treści Zaproszenia do składania ofert - 20.03.2023r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-13 15:19:28 | Data modyfikacji: 2023-03-20 16:51:16.
Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Wykonanie kontrastowych oznaczeń stopni w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko”.


Wykonanie kontrastowych oznaczeń stopni w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko, prowadzone w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do skladania ofert Wykonanie kontrastowych oznaczeń stopni.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy Wykonanie kontrastowych oznaczeń stopni.docx

załącznik Nr 2 - wzór umowy Wykonanie kontrastowych oznaczeń stopni.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - stopnie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-13 15:00:25 | Data modyfikacji: 2023-03-23 12:35:26.
Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Wymianę drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko”.


Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko, prowadzone w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do skladania ofert Wymiana drzwi.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy Wymiana drzwi.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy Wymiana drzwi.pdf

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert - 15.03.2023r. wymiana drzwi.pdf

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert - 18.03.2023r..pdf

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert - 21.03.2023r..pdf

Informacja z otwarcia ofert - Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty29-03-2023.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-13 14:58:25 | Data modyfikacji: 2023-03-29 11:12:36.
Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego”.


Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego, prowadzone w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do skladania ofert Oznakowanie miejsc postojowych.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy Oznakowanie miejsc postojowych.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy Oznakowanie miejsc postojowych.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 03.04.2023rok.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-13 14:54:01 | Data modyfikacji: 2023-04-03 13:30:09.
Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko”.


Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko, prowadzone w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do skladania ofert Wykonanie oznaczeń.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy Wykonanie oznaczeń.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy Wykonanie oznaczeń.pdf

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.03.2023r. (Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów...).pdf

Informacja z otwarcia ofert - piktogramy.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (piktogramy).pdf

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania - 07.04.2023r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-13 14:11:29 | Data modyfikacji: 2023-04-07 13:25:25.
Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Wykonanie i dostawę tablicy informacyjno - nawigacyjnej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Kluczewsko”.


Wykonanie i dostawa tablicy informacyjno-nawigacyjnej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Kluczewsko, prowadzone w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do skladania ofert tablicy informacyjno - nawigacyjnej.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy tablicy informacyjno - nawigacyjnej.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy tablicy informacyjno - nawigacyjnej.pdf

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.03.2023r. (Wykonanie i dostawa tablicy informacyjno - nawigacyjnej).pdf

Informacja z otwarcia ofert - tablica informacyjno - nawigacyjna.pdf

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania29-03-2023.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-13 12:16:17 | Data modyfikacji: 2023-03-29 13:56:32.
Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Zakup wraz z dostawą przenośnej pętli indukcyjnej na bieżące potrzeby Urzędu Gminy w Kluczewsku”.


Zakup wraz z dostawą przenośnej pętli indukcyjnej na bieżące potrzeby Urzędu Gminy w Kluczewsku, prowadzone w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do skladania ofert przenośnej pętli indukcyjnej.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy przenośnej pętli indukcyjnej.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy przenośnej pętli indukcyjnej.pdf

Informacja z otwarcia ofert - pętla indukcyjna.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.04.2023r.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-13 11:54:36 | Data modyfikacji: 2023-04-03 13:27:08.
Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Zakup wraz z dostawą maty ewakuacyjnej na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Kluczewsko”.


Zakup wraz z dostawą maty ewakuacyjnej na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Kluczewsko, prowadzone w ramach Umowy nr DSG/ 0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do skladania ofert maty ewakuacyjne.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy maty ewakuacyjne.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy maty ewakuacyjne.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - mata.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-13 11:32:19 | Data modyfikacji: 2023-03-23 12:44:49.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na budowę wiat drewnianych w miejscowości Kluczewsko w ramach realizacji Zadania pn.: „Rozwiązanie problemu gospodarczego poprzez zakup i montaż wiat handlowych”.


Zadanie współfinansowane w ramach Projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko – rewitalizacja”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe 10-02-2023.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy 10-02-2023.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor umowy 10-02-2023.pdf

Zalacznik Nr 3 - Przedmiar robot 10-02-2023.pdf

Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie 10-02-2023.docx

Zalacznik Nr 5 - STWiOR 10-02-2023.pdf

Zalacznik Nr 6 - Dokumentacja techniczna 10-02-2023.pdf

Zalacznik Nr 7 - Wykaz osob 10-02-2023.docx

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego z dnia 10.02.2023r..pdf

Modyfikacja do Zapytania ofertowego - 17.02.2023r..pdf

1. Dokumentacja techniczna - Zalacznik Nr 6 do Zapytania ofertowego..pdf

2. Dokumentacja techniczna - Zalacznik Nr 6 do Zapytania ofertowego.pdf

3. Dokumentacja techniczna - Zalacznik Nr 6 do Zapytania ofertowego.pdf

4. Dokumentacja techniczna - Zalacznik Nr 6 do Zapytania ofertowego.pdf

Informacja z otwarcia ofert - 03.03.2023r.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup i montaż wiat handlowych.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-02-10 20:23:01 | Data modyfikacji: 2023-03-22 08:54:55.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego, obejmującej Zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko – Etap II z podziałem na części”.


Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „ Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe 09-01-2023.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy 09-01-2023.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy 09-01-2023.pdf

Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie 09-01-2023.docx

Informacja z otwarcia ofert17-01-2023.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do Części I zamówienia, Części II zamówienia, Części III zamówienia, Części IV zamówienia, Części V zamówienia.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do Części II i V zamówienia po odstąpieniu wybranych Wykonawców od podpisania Umowy.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-01-09 21:00:32 | Data modyfikacji: 2023-01-27 11:08:32.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto dla Zadania pn.: Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Kluczewsko w ramach realizacji Projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Zapytanie ofertowe 09-12-2022.pdf

Formularz ofertowy - Zalacznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 09-12-2022.docx

Projekt Umowy - Zalacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 09-12-2022.pdf

Zalacznik Nr 3 do Zapytania ofertowego - Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia 09-12-2022.pdf

Oswiadczenie - Zalacznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 09-12-2022.docx

Pytania, opowiedzi, wyjaśnienia do treści Zapytania ofertowego 19-12-2022.pdf

Informacja z otwarcia ofert na dostawę sprzętu i oprogramowania dla Gminy Kluczewsko 20-12-2022.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02-01-2023.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-12-09 21:52:12 | Data modyfikacji: 2023-01-02 11:39:54.
Zapytanie ofertowe

"Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach zadania "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Kluczewsko"
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach zadania "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Kluczewsko

Zapytanie ofertowe 16-11-2022.pdf

Zalacznik numer 1 do zapyatnia ofertowego - Pomoce dydaktyczne.xlsx ost 16-11-2022.pdf

Zalacznik nr 2 do zapytania Formularz oferty 16-11-2022.docx

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy 16-11-2022.pdf

Informacja z otwarcia ofert 25-11-2022r..pdf

Zawiadomienie o wyborze 25-11-2022r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-11-16 14:37:04 | Data modyfikacji: 2022-11-25 13:30:20.
Zapytanie ofertowe

Budowa wiat drewnianych w miejscowości Kluczewsko w ramach realizacji Zadania pn.: „Rozwiązanie problemu gospodarczego poprzez zakup i montaż wiat handlowych”.


Zadanie współfinansowane w ramach Projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko – rewitalizacja”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2022r..pdf

1DOKUM~1.PDF

2DOKUM~1.PDF

3DOKUM~1.PDF

4DOKUM~1.PDF

5DOKUM~1.PDF

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy 08-11-2022.docx

Wzor umowy - Zalacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 08-11-2022.pdf

Przedmiar robot - Zalacznik Nr 3 do Zapytania ofertowe 08-11-2022.pdf

Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie 08-11-2022.docx

STWiOR - Zalacznik Nr 5 do Zapytania ofertowego 08-11-2022.pdf

Zalacznik Nr 7 - Wykaz osob 08-11-2022.docx

Informacja z otwarcia ofert 25-11-2022.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06-12-2022.pdf

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania 30-12-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-11-08 18:15:36 | Data modyfikacji: 2022-12-30 17:01:02.
Zapytanie ofertowe

na "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Dobromierz
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Dobromierz

Zapytanie ofertowe 25 08 2022.pdf

Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego - ZPS Dobromierz 25 08 2022.pdf

Zalacznik nr 3 do zapytania Formularz oferty 25 08 2022.docx

Zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy Dobromierz 25.08.2022.pdf

Protokol z otwarcia ofert - ZPS Dobromierz 05-09-2022.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty - ZPS Dobromierz 05-09-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-08-25 21:50:28 | Data modyfikacji: 2022-09-05 09:16:34.
Zapytanie ofertowe

 na "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Kluczewsko i ZPS Dobromierz
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Kluczewsko i dla ZPS Dobromierz

1 Zapytanie ofertowe 16-08-2022.pdf

2 Zalacznik nr 1 do zapytania - ZPS Kluczewsko 3.pdf

3 Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego - ZPS Dobromierz 04082022.pdf

4 Zalacznik nr 3 do zapytania Formularz oferty16-08-2022.docx

5 Zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy Dobromierz16-08-2022.pdf

6 Zalacznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy Kluczewsko16-08-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-08-16 14:47:02 | Data modyfikacji: 2022-08-16 14:52:08.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na wykonanie zadania obejmującego dostawę wraz z montażem monitoringu wizyjnego w ramach realizacji Zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Kluczewsko poprzez zakup i montaż monitoringu”

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2022r..pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy 12-08-2022.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy 12-08-2022.pdf

Zalacznik Nr 3 - Przedmiar robot 12-08-2022.pdf

Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie 12-08-2022.docx

Zalacznik Nr 5 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 12-08-2022.pdf

Zalacznik Nr 6 - Dokumentacja techniczna 12-08-2022.pdf

Informacja z otwarcia ofert 22-08-2022r..pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24-08-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-08-12 20:15:11 | Data modyfikacji: 2022-08-24 14:01:41.
Zapytanie ofertowe

"Laboratoria przyszłości" dla ZPS Kluczewsko Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Kluczewsko

Zapytanie ofertowe 04-08-2022.pdf

Zalacznik nr 1 do zapytania - ZPS Kluczewsko 3.pdf

Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego - ZPS Dobromierz 04082022.pdf

Zalacznik nr 3 do zapytania Formularz oferty 04-08-2022.docx

Zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy Dobromierz 04-08-2022.pdf

Zalacznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy Kluczewsko 04-08-2022.pdf

Protokol z otwarcia ofert 16-08-2022.pdf

Zawiadomienie o wyniku postepowania LP18-08-2022.pdf

Protokol z otwarcia ofert 23 08 2022.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty 23 08 2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-08-05 07:10:04 | Data modyfikacji: 2022-08-23 14:48:58.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na ocieplenie budynku OSP Kluczewsko zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 44, 29 – 120 Kluczewsko w ramach realizacji Zadania pn.: „Poprawa funkcjonalności oraz wizerunku OSP Kluczewsko”.


Zadanie współfinansowane w ramach wspólnego Projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko – rewitalizacja”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zapytanie ofertowe 14-07-2022.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy 14-07-2022.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy 17-07-2022.pdf

Zalacznik Nr 3 - Przedmiar robot 14-07-2022.pdf

Zalacznik Nr 4 - Wzor Oswiadczenia 14-07-2022.docx

Informacja z otwarcia ofert 01-08-2022.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03-08-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-14 13:56:55 | Data modyfikacji: 2022-08-23 12:43:16.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko, tj.: budynku Urzędu Gminy Kluczewsko, budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku, budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu oraz budynku świetlicy wiejskiej w Rączkach w ramach Projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko – etap II”.


 


Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe 28-06-2022.pdf

Czesc I - Studium wykonalnosci - Zalacznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.pdf

Czesc II - Studium wykonalnosci - Zalacznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.pdf

Czesc III - Aneksy do Studium wykonalnosci - Zalacznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.pdf

Formularz ofertowy - Zalacznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.docx

Wzor umowy - Zalacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.pdf

Oswiadczenie - Zalacznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.docx

Informacja z otwarcia ofert 07-07-2022.pdf

BIP - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20-07-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-28 11:54:15 | Data modyfikacji: 2022-07-20 12:36:17.
Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna Kluczewsko.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na ocieplenie budynku OSP Kluczewsko zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 44, 29 – 120 Kluczewsko w ramach realizacji Zadania pn.: „Poprawa funkcjonalności oraz wizerunku OSP Kluczewsko”.


Zadanie współfinansowane w ramach wspólnego Projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko – rewitalizacja”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe 01-06-2022.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy 01-06-2022.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor umowy 01-06-2022.pdf

Zalacznik Nr 3 - Przedmiar robot 01-06-2022.pdf

Zalacznik Nr 4 - Wzor Oswiadczenia 01-06-2022.docx

Modyfikacja do Zapytania ofertowego13-06-2022.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy13-06-2022.docx

Informacja z otwarcia ofert 20-06-2022.pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i zamknięciu postępowania 30-06-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-01 11:59:39 | Data modyfikacji: 2022-06-30 14:06:38.
Zapytanie ofertowe

"Budowa wiat drewnianych w miejscowości Kluczewsko” w ramach realizacji Zadania pn.: „Rozwiązanie problemu gospodarczego poprzez zakup i montaż wiat handlowych”.

Zapytanie ofertowe 31-05.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy 31-05.docx

Wzor Umowy - Zalacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 31-05.pdf

Przedmiar robot - Zalacznik Nr 3 do Zapytania ofertowego 31-05.pdf

Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie 31-05.docx

STWiOR - Zalacznik Nr 5 do Zapytania ofertowego 31-05.pdf

1. Dokumentacja techniczna - Zalacznik Nr 6 do Zapytania ofertowego 30-05.pdf

2. Dokumentacja techniczna - Zalacznik Nr 6 do Zapytania ofertowego31-05.pdf

3. Dokumentacja techniczna - Zalacznik Nr 6 do Zapytania ofertowego 31-05.pdf

4. Dokumentacja techniczna - Zalacznik Nr 6 do Zapytania ofertowego 31-05.pdf

5. Dokumentacja techniczna - Zalacznik Nr 6 do Zapytania ofertowego 31-05.pdf

Zalacznik Nr 7 - Wykaz osob 31-05.docx

Modyfikacja tresci Zapytania ofertowego (10.06.2022r.).pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy 10-06-2022.docx

Informacja z otwarcia ofert 17-06-2022.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22-06-2022.pdf

Informacja o rozwiązaniu Umowy 08-11-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-31 12:20:30 | Data modyfikacji: 2022-11-08 18:30:46.
Wójt Gminy Kluczewsko

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego.

Ogłoszenie 05-04-2022.pdf

Informacja o wynikach przetargu-28042022072349.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-05 13:38:42 | Data modyfikacji: 2022-04-28 13:49:14.
Zapytanie ofertowe na "Laboratoria przyszłości"
dla ZPS Kluczewsko (25.03.2022)

Zapytanie ofertowe na "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Kluczewsko (25.03.2022)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Kluczewsko

zapytanie ofertowe 5.pdf

Zalacznik nr 1 do zapytania - ZPS Kluczewsko 2.pdf

Zalacznik nr 3 do zapytania Formularz oferty ZPS Kluczewsko 25-03-2022.docx

Zalacznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy Kluczewsko 25-03-2022.pdf

Protokol z otwarcia ZPS Kluczewsko 11-04-2022.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty ZPS Kluczewsko 11-04-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-25 09:49:24 | Data modyfikacji: 2022-04-11 11:42:59.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Utylizacja folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kluczewsko"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty folia rolnicza.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-14 12:55:35 | Data modyfikacji: 2022-03-14 12:56:19.
Protokół z otwarcia ofert

"Utylizacja folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kluczewsko"
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Utylizacja folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kluczewsko

Protokol z otwarcia ofert _ utylizacja folii.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-14 12:52:43 | Data modyfikacji: 2022-03-14 12:53:46.
Zapytanie ofertowe na "Laboratoria przyszłości"
dla ZPS Kluczewsko

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Kluczewsko

Zapytanie ofertowe ZPSz Kluczewsko 4.pdf

Zalacznik nr 2 do zapytania - ZPS Kluczewsko - 04.03.2022.pdf

Zalacznik nr 3 do zapytania Formularz oferty ZPS Kluczewsko.docx

Zalacznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy Kluczewsko ZPS Kluczewsko.pdf

protokol z otwarcia 11 03 2022.pdf

zawiadomienie z otwarcia ofert 11 03 2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:23:58 | Data modyfikacji: 2022-03-25 09:43:46.
Zapytanie ofertowe

"Utylizacja folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kluczewsko"
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Utylizacja folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kluczewsko

Zapytanie ofertowe Utylizacja folii.pdf

Formularz ofertowy Utylizacja folii.docx

Wzor Umowy Utylizacja folii.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-25 10:35:34 | Data modyfikacji: 2022-02-25 10:36:56.
Protokół z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Dobromierz i ZPS Kluczewsko

Informacja z otwarcia ofert Laboratoria przyszłości.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-21 13:20:40 | Data modyfikacji: 2022-02-21 13:22:41.
Zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe na "Laboratoria przyszłości" - zmiana termin składania ofert

Zmiana terminu skladania ofert.pdf

Zapytanie ofertowe 2.pdf

Zalacznik nr 2 do zapytania - ZPS Kluczewsko - zmiana 10.02.2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-10 12:32:07 | Data modyfikacji: 2022-02-10 12:33:31.
Zapytanie ofertowe

Zamawiający: AUTO – NAPRAWA Barbara Herczyńska.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na wykonanie robót budowlanych, polegających na poprawie estetyki i funkcjonalności terenu firmy AUTO – NAPRAWA Barbara Herczyńska poprzez utwardzenie placu przed budynkiem przeznaczonym na działalność gospodarczą zlokalizowanym na Osiedlu Łokietka 5; 29 – 120 Kluczewsko w ramach realizacji Zadania pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektu i terenu firmy AUTO – NAPRAWA Barbara Herczyńska”.


Zadanie współfinansowane w ramach wspólnego Projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko – rewitalizacja”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe AUTO-NAPRAWA.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowyAUTO-NAPRAWA.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor UmowyAUTO-NAPRAWA.pdf

Zalacznik Nr 3 - Przedmiar robotAUTO-NAPRAWA.pdf

Zalacznik Nr 4 - OswiadczenieAUTO-NAPRAWA.docx

Informacja Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektu i terenu firmy AUTO - NAPRAWA Barbara Herczyńska.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty AUTO NAPRAWA.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-07 13:40:32 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:16:29.
Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Ryszard Ławiński.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na poprawę funkcjonalności oraz wizerunku ZPUH Ławiński Ryszard poprzez termomodernizację budynku biurowo – magazynowego, budynku produkcyjno – magazynowego oraz wymianę pokrycia dachowego w budynku produkcyjno – magazynowym, zlokalizowanym na ulicy Leśnej 10; 29 – 120 Kluczewsko w ramach realizacji Zadania pn.: „Poprawa techniczna budynku dla potrzeb działalności firmy Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego Ryszard Ławiński”.


Zadanie współfinansowane w ramach wspólnego Projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko – rewitalizacja”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe 04-02-2022.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy ZPUH.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy ZPUH.pdf

Zalacznik Nr 3 - Przedmiar robot ZPUH.pdf

Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie ZPUH.docx

Informacja Poprawa techniczna budynku dla potrzeb działalności firmy Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego Ryszard Ławiński.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZPUH.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-04 13:13:24 | Data modyfikacji: 2022-03-02 10:43:37.
Zapytanie ofertowe na "Laboratoria przyszłości"

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Dobromierz i ZPS Kluczewsko

Zapytanie ofertowe - Laboratoria przyszłości.pdf

Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego - ZPS Dobromierz.pdf

Zalacznik nr 2 do zapytania - ZPS Kluczewsko.pdf

Zalacznik nr 3 do zapytania Formularz oferty.docx

Zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy Dobromierz.pdf

Zalacznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy Kluczewsko.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT Laboratpria przyszłościY.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-04 11:24:07 | Data modyfikacji: 2022-03-04 13:21:31.
Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna Kluczewsko.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na ocieplenie budynku OSP Kluczewsko zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 44, 29 – 120 Kluczewsko w ramach realizacji Zadania pn.: „Poprawa funkcjonalności oraz wizerunku OSP Kluczewsko”.


Zadanie współfinansowane w ramach wspólnego Projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko – rewitalizacja”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy.pdf

Zalacznik Nr 3 - Przedmiar robot.pdf

Zalacznik Nr 4 - Wzor Oswiadczenia.docx

Informacja Poprawa funkcjonalności oraz wizerunku OSP Kluczewsko.pdf

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-03 13:59:23 | Data modyfikacji: 2022-03-14 12:59:34.
Zaproszenie do składania ofert

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego, obejmującej „Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza – wozowni z przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury)”.

Zaproszenie do skladania ofert B.271.2.3.2021.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy B.271.2.3.2021.docx

Zalacznik nr 2 - Wzor umowy B.271.2.3.2021.pdf

Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie B.271.2.3.2021.docx

Informacja z otwarcia ofert B.271.2.3.2021r..pdf

Info. o wyb. najkorzystniejszej oferty B.271.2.3.2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-14 09:42:43 | Data modyfikacji: 2021-08-23 12:29:59.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części”.

InformacjaOfert B.271.2.2.2021.pdf

Zaproszenie do skladania ofert - inspektor nadzoru na drogach-1.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy Przebudowa i remont dróg.pdf

Zalacznik Nr 2 - Wzor umowy Przebudowa i remont dróg.pdf

Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie Przebudowa i remont dróg.pdf

BIP - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty B.271.2.2.2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-18 13:29:36 | Data modyfikacji: 2021-07-01 10:52:56.
Data wprowadzenia: 2021-06-18 13:29:36
Data modyfikacji: 2021-07-01 10:52:56
Opublikowane przez: administrator administrator