Petycje

Petycje

Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

PETYCJE.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-27 14:54:33 | Data modyfikacji: 2019-03-27 14:56:13.
Petycja w sprawie analizy możliwości wdrożenia
płatności bezgotówkowych

Petycja w sprawie analizy.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-22 07:59:23 | Data modyfikacji: 2019-10-22 07:59:50.
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf

Odpowiedź na petycję z dnia 18-11-2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-11-26 08:02:01 | Data modyfikacji: 2020-01-07 14:39:19.
w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego

6.12.19r., - Petycja.pdf

Odpowiedź na petycje.pdf

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-06 13:27:23 | Data modyfikacji: 2020-01-07 14:36:16.
Forma płatności bezgotówkowej

rozpatrzenie petycji.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-24 07:30:07 | Data modyfikacji: 2019-12-24 07:30:46.
PETYCJA

Stop zagrożeniu zdrowia i życia

Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami.pdf

odpowiedź Uchwała Nr XIII-29-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:03:05 | Data modyfikacji: 2020-06-29 14:22:56.
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie
lokalnej „tarczy antykryzysowej”)

2.4.2020r. - Petycja.pdf

odpowiedź Uchwała Nr XIII-30-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-03 08:07:43 | Data modyfikacji: 2020-06-29 14:27:42.
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w
2019 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:13:12 | Data modyfikacji: 2020-07-01 11:14:07.
Wniosek/Prośba - program dla zdrowia i dobra
środowiska

WniosekProśba - program dla zdrowia i dobra środowiska.pdf

odpowiedżPetycja.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-13 14:00:40 | Data modyfikacji: 2020-08-18 08:15:55.
Akcja do świetlic wiejskich,
socjoterapeutycznych, kulturalnych, placówek
wsparcia dziennego, szkół podstawowych
posiadających świetlice

Wójt / Burmistrz / Prezydent
Dyrektor Szkoły / Dyrektor Świetlicy / Placówki wsparcia dziennego

Adresatem Prośby/Petycji* jest Organ Gminy
W komparycji pisma został oznaczony Adresat Prośby/Petycji zidentyfikowany za pomocą adresy email z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy/Szkoły/Świetlicy (właściwej miejscowo)

Preambuła petycji. Za pomocą niniejszej akcji już po raz trzeci- współdziałając z Dyrektorami Szkół podstawowych i Kierownikami świetlic – pragniemy poprawić warunki świetlic, a tym samym stworzyć bezpieczne i przyjazne miejsca dla dzieci do nauki oraz zabawy.

To już trzecia edycja akcji - w której Fundator wspiera remonty świetlic - w tym roku placówka uzyska wsparcie finansowe w wysokości 20.000 złotych.

Prośba/Petycja: Prosimy, aby Wójt/Burmistrz/Prezydent - biorąc pod uwagę powyżej wskazany uzasadniony społecznie interes pro publico bono - przekazał niniejszą petycję wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic/placówek wsparcia dziennego - miejscowo właściwym dla Gminy (adresata wniosku) oraz do prywatnych świetlic, placówek wsparcia dziennego, szkół ze świetlicami miejscowo właściwych dla terenu Gminy.


Część przeznaczona bezpośrednio do Dyrektorów Szkół/Dyrektorów Świetlicy:
________________________________
Wójt/Burmistrz/Prezydent
Dyrektor Szkoły/Dyrektor świetlicy

Rozpoczynamy akcję Się gra się ma... Playroom z Wyobraźni", w której chcemy przemienić świetlicę w niezwykłą przestrzeń wprost z dziecięcych marzeń.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Wystarczy zarejestrować placówkę, wgrać 3 prace plastyczne wykonane dowolną techniką przez uczniów – przedstawiające świetlicę z wyobraźni. Spośród wszystkich zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wybierze jedną, która przekształcona zostanie w profesjonalny projekt, a Fundator sfinansuje jego realizację.
Kryteria wyłonienia zwycięskiej Pracy Konkursowej: pomysłowość, estetyka i przestrzeń do odpoczynku. Nagrody w Konkursie:
- 1 (słownie: jedna) nagroda I stopnia w postaci stworzenia Playroomu z Wyobraźni (tj. remontu i aranżacji świetlicy na podstawie zwycięskiego pomysłu dziecka zaaranżowanego przez architekta) o łącznej wartości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto każda,
- 30 (słownie: trzydzieści) nagród II stopnia przeznaczonych dla Świetlic w postaci zestawu gier Planszowych.

Jako podstawę naszej prośby prosimy o przyjęcie trybu określonego w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)
Przekazanie wniosku do szkół może nastąpić na podstawie art. 65 kpa.

Prosimy, aby odpowiedź została udzielona w postaci elektronicznej – na adres e–mail: programdlaszkol@smebusiness.pl.

Wszelkie szczegóły organizacyjne oraz regulamin znajdują się na stronie
www.siegrasiema.com.

odpowiedźPetycja.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:14:50 | Data modyfikacji: 2020-11-06 11:29:36.
Petycja odnośnie masowych szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021

Petycja w interesie publicznym do rozpatrzenia-1.pdf

uchw6.2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:02:08 | Data modyfikacji: 2021-03-16 07:51:42.
Petycja odnośnie masowych szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021

Petycja w interesie publicznym 15-12-2020.pdf

uchw7.2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-17 07:24:18 | Data modyfikacji: 2021-03-16 07:52:54.
„W obronie prawdy, godności i wolności
człowieka”

Petycja z dnia 23-12-2020.pdf

uchw8.2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-19 14:41:47 | Data modyfikacji: 2021-03-16 08:04:08.
Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!

Petycja z dnia 05-01-2021.pdf

Petycja z dnia 16-01-2021.pdf

uchw9.2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-19 14:44:12 | Data modyfikacji: 2021-03-16 08:06:22.
Petycja w sprawie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej do działek znajdujących się na
terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych przy
ul. 1 Maja w Kluczewsku. Nieruchomości położone
wzdłuż drogi wewnętrznej oznaczonej jako
działka nr 362/17.

Petycja z dnia 15-01-2021.pdf

Pismo w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla w sprawie budowy kanalizacji.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-21 12:18:46 | Data modyfikacji: 2021-02-25 12:50:25.
Petycja

petycja_skierowana_do_samorzadu_gminy-1.pdf

Wycofanie petycji.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-11 07:29:26 | Data modyfikacji: 2021-02-23 07:32:39.
Petycja o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM
LUDOWEGO

petycja_10.02.2021-1.pdf

uchw10.2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-19 13:13:44 | Data modyfikacji: 2021-03-16 08:08:00.
Petycja - szczepionki

Petycja szczepionki.pdf

Petycja 2.pdf

Odpowiedź Petycja GMO.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-17 12:51:06 | Data modyfikacji: 2021-04-23 12:33:24.
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
w 2020 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-05 14:34:41 | Data modyfikacji: 2021-05-05 14:36:26.
Petycja - FUNDACJA IM. NIKOLI TESLI

FUNDACJA Nokoli petycja.doc

Uzupełnienie petycji z dnia 20-12-2021r..doc

Uzupełnienie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-22 12:35:22 | Data modyfikacji: 2022-01-14 13:01:02.
Petycja

W sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza

pet-swietokrzyskie-gm.pdf

oficjalne stanowisko OSKP.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-18 10:15:35 | Data modyfikacji: 2022-02-18 10:17:07.
Informacja

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ZŁOŻONYCH W 2021 R.

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ZŁOŻONYCH W 2021 R.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 07:06:21 | Data modyfikacji: 2022-03-03 07:07:14.
Petycja 09-03-2022

pet-swietokrzyskie-gm 9-03.pdf

oficjalne stanowisko OSKP 9-03.pdf

Odpo.Petycja05-08-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-09 12:46:46 | Data modyfikacji: 2022-08-05 11:02:37.
Petycja - APEL W SPRAWIE WPROWADZENIA ZEROWEJ
STAWKI VAT NA DREWNO OPAŁOWE

petycja vat 0 na drewno.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-29 08:15:01 | Data modyfikacji: 2022-06-29 08:18:41.
Petycja Młodzieżowa Rada Gminy - utworzenie

petycja01-08-2022.pdf

Uchwała Nr 37-2022r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-08-01 09:30:23 | Data modyfikacji: 2022-08-01 17:24:35.
Petycja

w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego  mieszkańca tej gminy

petycja-Sierpień.pdf

odp.Petycja 08-09-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-08-18 14:33:51 | Data modyfikacji: 2022-09-08 13:57:17.
Data wprowadzenia: 2022-08-18 14:33:51
Data modyfikacji: 2022-09-08 13:57:17
Opublikowane przez: administrator administrator