Projekty Uchwał

06-10-2021 XXI sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII
kadencji

Projekt Regulaminu dostarczania wody i odpr. ścieków.doc

Przystanki 2021(1).docx

StrategiaRPS.docx

UCHWAŁA Przystanki przy drogach woj..docx

Uchwała inkasent odpady.docx

Uchwała inkasent podatki.docx

Uchwała komunalizacyjna.docx

UCHWAŁA opłata śmieci.docx

UCHWAŁA Przystanki przy drogach gminnych.docx

UCHWAŁA Przystanki przy drogach powiat.docx

UCHWAŁA regulamin woda i ścieki.docx

UCHWAŁA strategia rozw. problemów społecznych.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-05 13:35:25 | Data modyfikacji: 2021-10-05 13:39:33.
30-06-2021 XIX sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII
kadencji

cena paliwa.docx

sprawOrgPozarządowe.docx

UCHWAŁA o zakazie.docx

Uchwała Absolutorium.docx

UCHWAŁA pomoc finansowa Szpital.docx

UCHWAŁA Reg.Dost. wody i odpr. ścieków.docx

zał do Uchwały Reg. dost. wody i odpr. scieków.doc

Uchwała sprawozdanie finansowe.docx

uchwała wotum zaufania.docx

UCHWAŁAzmiana pożytek.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-28 14:39:50 | Data modyfikacji: 2021-06-28 14:43:05.
03-03-02021r. - XVII sesja Rady Gminy Kluczewsko
VIII kadencji.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI.docx

projektPlanuPracy2021.docx

uchw plany pracy-1.docx

UCHWAŁA Petycja RAKOCZY.docx

UCHWAŁA Petycja Sterkowskiego.docx

UCHWAŁA do petycji nr SG.152.4.2021.docx

UCHWAŁA Pedagog Wymiar Godzin.docx

uchwała Petycja Teresa Garland.docx

Uchwała w sprawie należności cywilnoprawnych (003).docx

Uchwała w sprawie niedochodzenia rekompensat w zakresie transakcji handlowych-1.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-02 07:38:06 | Data modyfikacji: 2021-03-02 08:00:57.
04-12-2020r. - XV sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII
kadencji

Program Organizacji Pozarzadowych..doc

regulamin Hali.docx

UCHWAŁA cena śmieci.docx

Uchwała cena żyta.docx

UCHWAŁA dotacj OSP w Januszewicach.docx

UCHWAŁA dotacjaOSP łapczyna Wola.docx

UCHWAŁA zmiana programu mieszkaniowego.docx

uchwałachodnikizmiana.docx

uchwaładroga Januszewice.docx

uchwałaHALA.docx

UchwałaobsługaSzkół.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:46:18 | Data modyfikacji: 2020-12-03 14:50:57.
28-08-2020 - XIV SESJA RADY GMINY KLUCZEWSKO

porządek XIV-20.pdf

projekt uchwały-3 sieć szkół na sesje.pdf

sprawOrgPozarządowe.pdf

Uchwała Absolutorium.pdf

uchwała dzierżawca.pdf

UCHWAŁA kolejna umiowa na dzierżawę.pdf

UCHWAŁA paliwoI.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-18 08:50:49 | Data modyfikacji: 2020-08-18 08:53:59.
27-03-2020r. XII sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII
kadencji

PROGRAM ZWIERZAT OST.docx

UCHWALA umowa na dzierzawe.docx

UCHWALA czestotliwosc Kluczewsko.docx

Uchylenie uchwaly o czynszach.docx

zmany w WPF.pdf

zmiany w budzecie gminy.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-25 13:41:33 | Data modyfikacji: 2020-03-25 13:43:09.
07-02-2020r. XI sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII
kadencji.

oplaty domki letniskowe.docx

Uchwala Plan Pracy Rady.docx

plan pracy rady i komisji.docx

porzadek obrad.docx

Regulamin czystosci Kluczewsko projekt.docx

uchwala deklaracja 2020.docx

UCHWALA szczegolowe warunki.docx

Uchwala w sprawie dofinansowania doksztalcenia nauczycieli 2020.docx

Uchwala w sprawie srednich cen paliwa na rok szkolny.docx

Uchwala w sprawie zajecia pasa drogowego - kanaly technologiczne.docx

uchwala wybor metody.docx

Uchwała Plan Pracy Rady..docx

Zalacznik do uchwaly Nr 2 klauzula RODO.docx

Zalacznik Nr 1.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-04 08:43:43 | Data modyfikacji: 2020-02-04 08:49:05.
27-09-2019r. VIII sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII
kadencji

REGULAMIN NAUCZYCIELE KLUCZEWSKO.docx

statut GOPS.docx

uchw30-15.docx wybor lawnikow.docx

UCHWALA przedszkole wymiar.docx

uchwala dodatek energetyczny.docx

uchwala droga powiatowa.docx

UCHWALA upowaznienie do dodatku energetycznego.docx

UCHWALA Zespol Interdyscyplinarny.333.docx

uchwala zmiany w budzecie.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-09-26 11:08:57 | Data modyfikacji: 2019-09-26 11:11:09.
28-06-2019r. VI sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII
kadencji

uchwala kupno dzialki.pdf

w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedla działających na terenie gminy Kluczewsko..pdf

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko.pdf

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kluczewsko.pdf

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników.pdf

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.pdf

w sprawie udzielenia wójtowi gminy.pdf

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych.pdf

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkohol.pdf

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.pdf

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.pdf

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZACYCH W SKLAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-26 08:05:29 | Data modyfikacji: 2019-06-26 08:09:35.
30-04-2019r. - V sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII
kadencji

Uchwala w sprawie Programu wspierania rodziny.pdf

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA TERENIE GMINY KLUCZEWSKO NA LATA_2016.pdf

Uchwala sprawozdanie GOZ za 2018 r_.pdf

Załącznik Uchwała SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018 rok GOZ Kluczewsko.pdf

Uchwała uchylenie uchwaly o gosp. nieruchomosciach.pdf

Uchwała uchylenie uchwały place zabaw.pdf

Uchwała w sprawie _Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Kluczewsko_.pdf

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.pdf

Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023.pdf

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Kluczewsku przy ulicy Spółdzielczej 12.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleńna sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kluczewsko..pdf

Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko..pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-26 07:59:30 | Data modyfikacji: 2019-04-26 08:09:48.
29-03-2019r. - IV sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII
kadencji

1- program opieki nad zwierzetami.pdf

2- GPPiRPAiPN.pdf

3- nadanie imienia Szkole.pdf

4- pobór opłaty.pdf

5- odbieranie odpadów.pdf

6- regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

7- obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.pdf

8- korzystanie z placów zabaw i siłowni.pdf

9- regulamin korzystania z boisk sportowych.pdf

10- wyznaczenie przedstawiciela do LGD.pdf

11- rozpatrzenie protestu wyborczego.pdf

12- udzielenie pomocy finansowej dla powiatu.pdf

13- zmiany w budżecie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-25 10:13:49 | Data modyfikacji: 2019-03-26 07:36:26.
Data wprowadzenia: 2019-03-25 10:13:49
Data modyfikacji: 2019-03-26 07:36:26
Opublikowane przez: administrator administrator