Wykaz telefonów

Godziny pracy:

poniedziałek w godz. od 7:00 do 16:00
wtorek, środa, czwartek w godz. od 7:00 do 15:00
piątek w godz. od 7:00 do 14:00

 

 Wykaz telefonów


Tel:  / 44 / 781 42 44
         / 44 / 781 42 46
Fax:  / 44 / 781 42 24

Stanowiska kierownicze:

1) Wójt Gminy         - Pałka Rafał   tel. kom. 517443662
2) Sekretarz Gminy - Nowak Bożena wew. 12
3) Skarbnik Gminy  - Bugała-Piotrowska Justyna wew. 16
4) Kierownik Referatu  Spraw Obywatelskich - Toborek Jacek wew. 15
5) Kierownik Referatu Edukacji - Zaborska Monika wew. 17

Referaty i samodzielne stanowiska pracy

1) Referat Organizacyjny w tym:
a) Kierownik Referatu – Sekretarz Gminy - Nowak Bożena - Sekretarz Gminy wew. 12
b) stanowisko do spraw organizacyjnych i obsługi organów gminy
    - Suliga Jadwiga – Inspektor wew.10
c) stanowisko do spraw kadrowych i obsługi interesantów
    - Staszczyk Teresa -Inspektor wew.22
d) stanowisko pracy do spraw organizacji pozarządowych, sportu i turystyki 
    – Bakalarz Monika – Podinspektor
e) stanowisko pracy do spraw promocji , spraw obronnych i zarządzania kryzysowego
    - Jachna Renata - Inspektor  532 732 168

2) Referat Planowania i Finansów w tym:
a) Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy, który pełni jednocześnie funkcję Głównego Księgowego- Bugała-Piotrowska Justyna – Skarbnik Gminy wew.16
b) stanowisko do spraw księgowości budżetowej i płac
    - Małgorzata Grzebinoga - Inspektor 
c) stanowisko do spraw księgowości budżetowej
    - Klaudia Parzuchowska – Podinspektor
d) stanowisko do spraw podatków i opłat,
    - Walasek Anna – Inspektor wew. 13
e) stanowisko do spraw księgowości podatkowej,
    - Agnieszka Parzuchowska – Inspektor wew. 13
f) stanowisko do spraw opłat za gospodarowanie gospodarki odpadami,
    - Maciejewska Justyna – Podinspektor tel. 44 781 42 28

3) Referat Edukacji w tym:
a) Kierownik Referatu będący głównym księgowym szkół
    - Zaborska Monika – Kierownik Referatu wew. 17
b) stanowisko d/s oświaty
    - Szczepanik Alicja - Inspektor wew. 17

4) Referat Spraw Obywatelskich
a) Kierownik Referatu , będący z-cą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzący sprawy wydawania
    dowodów osobistych,

    - Toborek Jacek - wew. 15
b) stanowisko ds. obsługi interesantów i prowadzący sprawy ewidencji ludności,
    - Włódzik Elżbieta – Inspektor wew. 15

5) Samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych i inwestycji,
    - Wasela Leszek – Inspektor wew. 20

6) Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,
    - Krzyżanowska Beata - Inspektor wew. 18
7) Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i infrastruktury,
    -
Prokop Wojciech - Inspektor wew. 20, 531 742 319

8) Samodzielne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych
     i prowadzenia obsługi funduszu sołeckiego,

     - Wyrwał Monika – Podinspektor wew. 23

9) Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi informatycznej i systemów informatycznych
     - Nowak Marcin – Informatyk

10) Kierowca - Goniec, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, 
       - Ławiński Dariusz tel. kom. 502 266 203

 
 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2012-11-28 13:35:24 | Data modyfikacji: 2022-09-19 11:36:41.
Data wprowadzenia: 2012-11-28 13:35:24
Data modyfikacji: 2022-09-19 11:36:41
Opublikowane przez: administrator administrator