Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego
2023-05-17 14:09:33
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym  ...więcej

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego
2023-05-17 14:07:48
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym  ...więcej

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego
2023-05-17 14:05:24
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
2023-05-16 13:48:40
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  ...więcej

Zawiadomienie
2023-05-10 07:09:41
Starosty Włoszczowskiego  ...więcej

Informacja
2023-05-08 08:13:37
O SPRZEDAŻY PREFERENCYJNEJ WĘGLA  ...więcej

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego
2023-04-28 07:28:18
o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2023-04-25 12:46:53
w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych /więcej w załączniku/  ...więcej

Informacja
2023-04-25 12:41:11
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kluczewsko za 2022 rok  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
2023-04-24 09:47:04
  ...więcej

Zarządzenie Nr 35-2023 Wójta Gminy Kluczewsko
2023-04-18 14:32:40
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych celem rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-r  ...więcej

Zarządzenie Nr 34-2023 Wójta Gminy Kluczewsko
2023-04-17 14:32:16
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie realizacji przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego osób w wieku emerytalnym z Gminy Kluczewsko poprzez organizację działań  ...więcej

Informacja
2023-04-12 13:29:27
dot. wyłożenia kart inwentaryzacyjnych i spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji  ...więcej

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
2023-04-03 13:12:02
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kluczewsko w zakresie opinii i uwag dotyczących projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczewsko na lata 2023-2026 z perspektywą do 2029 roku&rdq  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
2023-04-03 12:30:00
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  ...więcej

Zarządzenie Nr 27-2023 Wójta Gminy Kluczewsko
2023-03-31 11:10:17
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Kluczewsko w 2023roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie działalności w zakresie" propagowania piłki siatkowej wśr&oac  ...więcej

OBWIESZCZENIE i DEZYZJA WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
2023-03-31 10:25:16
o warunkach zabudowy  ...więcej

Zawiadomienie
2023-03-29 08:12:05
 o postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako numer: 767/1 i 767/2 położone w obrębie ewidencyjnym Pilczyca  ...więcej

Zarządzenie Nr 26-2023 Wójta Gminy Kluczewsko
2023-03-24 09:21:16
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadania publicznego Gminy Kluczewsko na realizację zadania publicznego w obszarze działalności wspierającej organizacje ubiegające się o pozyskanie funduszy ze ź  ...więcej

Zarządzenie Nr 25-2023 Wójta Gminy Kluczewsko
2023-03-22 14:09:49
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadania publicznego Gminy Kluczewsko w zakresie: „Realizacja przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego osób w wieku emerytalnym z G  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 473
następne