Koordynator do spraw dostępności

Dane kontaktowe koordynatora do spraw
dostępności:

TERESA STASZCZYK

Koordynator ds. dostępności
INSPEKTOR
Referatu organizacyjnego Urzędu Gminy
Kluczewsko


tel. 44 781 42 46


e-mail: e.staszczyk@kluczewsko.gmina.pl


Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
/BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW parter/
Możliwość obsługi klientów na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańców w siedzibie Urzędu Gminy Kluczewsko.

 

Zadania koordynatora do spraw dostępności:
1.Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Kluczewsko i jednostki organizacyjne gminy..
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Kluczewsko i gminne jednostki organizacyjne, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3. Monitorowanie działalności Urzędu Gminy Kluczewsko i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1062).

Zarządzenie Nr 56 w sprawie wyznaczenie osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Kluczewsko..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-22 07:42:43 | Data modyfikacji: 2020-10-22 07:46:35.
Zarządzenie Nr 21-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenie osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

ZARZĄDZENIE Nr 21-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-17 12:18:54 | Data modyfikacji: 2021-03-17 12:20:17.
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w
Gminie Kluczewsko

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-29 13:55:47 | Data modyfikacji: 2021-03-29 13:56:46.
Zarządzenie Nr855-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków o zapewnienie dostępności

ZARZADZENIE NR 85-2021.pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 85-2021.doc

Załącznik nr 2 do Wytycznych .doc

Zapewnienie dostepnosci.doc

Informacja o braku dostepnosci.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-20 11:42:39 | Data modyfikacji: 2021-10-20 11:45:48.
Zarządzenie Nr 41-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

Zarzadzenie Nr 41- 2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-14 09:57:18 | Data modyfikacji: 2022-04-14 09:58:09.
Data wprowadzenia: 2022-04-14 09:57:18
Data modyfikacji: 2022-04-14 09:58:09
Opublikowane przez: administrator administrator