Język migowy

Realizacja ustawy o języku migowym

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca skorzystać z usług w Urzędzie Gminy Kluczewsko powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić pomocy.
1) załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej.
Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
2) kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:
• korzystanie z poczty elektronicznej - ug@kluczewsko.gmina.pl, />• przesyłanie faksu pod numer 44-781-42-24
3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.
• tłumacza PJM (polski język migowy),
• tłumacza SJM (system językowo - migowy),
• tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza, co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku (do pobrania na stronie).
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.
Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty. Po otrzymaniu takiej informacji Urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z którym Gmina Kluczewsko ma zawartą umowę .

zgloszenie_zamiaru_skorzystania_z_uslug_tlumacza__jezyka_migowego_lub_tlumacza_-_przewodnika.docx

zgloszenie_zamiaru_skorzystania_z_uslug_tlumacza__jezyka_migowego_lub_tlumacza_-_przewodnika.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-07 19:44:45 | Data modyfikacji: 2021-02-07 19:46:18.
Data wprowadzenia: 2021-02-07 19:44:45
Data modyfikacji: 2021-02-07 19:46:18
Opublikowane przez: administrator administrator