Informacja
2019-10-04 07:37:06
  ...więcej

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
2019-10-01 12:45:04
  ...więcej

Pełnomocnicy OKW w Kielcach
2019-10-01 10:46:46
  ...więcej

Wybór przewodniczących oraz zastępców
2019-09-29 22:02:33
Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach 13.X.2019r.    ...więcej

Informacja
2019-09-27 13:43:53
Informacja Wójta Gminy Kluczewsko o sporządzeniu Spisu Wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępnienia  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III
2019-09-23 18:20:08
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. załączniki 151-154  ...więcej

Obwieszczenie
2019-09-10 08:03:48
Wójt Gminy Kluczewsko podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczychoraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnom  ...więcej

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I
2019-09-02 08:02:51
o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  ...więcej

Informacja
2019-09-02 07:25:04
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach  ...więcej

Zarządzenie Nr 80-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-08-22 11:41:02
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej  ...więcej

Zarządzenie Nr 79-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-08-22 11:39:43
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej   ...więcej

Postanowienie Prezydenta RP
2019-08-21 13:16:35
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12