Zmiany w składzie komisji - II tura
2020-07-10 10:09:43
tutaj - strona 36  ...więcej

INFORMACJA O CZASIE PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
2020-07-08 14:14:43
  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-01 07:11:55
  ...więcej

Komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.
2020-07-01 07:10:30
  ...więcej

Obwieszczenie PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
2020-06-30 22:15:29
o kandydatach w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP  ...więcej

Komisarz Wyborczy w Kielcach III
2020-06-23 13:24:18
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości  ...więcej

INFORMACJA O CZASIE PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
2020-06-23 12:48:11
  ...więcej

Informacja
2020-06-18 07:13:31
Poniżej odnośnik do zbiorczych postanowień Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie zwołania pierwszych posiedzeńobwodowych komisji wyborczych: https://kielce.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/wybory-pre  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Kluczewsko o sporządzeniu Spisu Wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępnienia
2020-06-16 17:06:31
  ...więcej

Informacja
2020-06-16 07:11:31
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 40 W KIELCACH o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach  ...więcej

Składy komisji obwodowych
2020-06-15 20:23:50
POSTANOWIENIE NR 41/2020Komisarza Wyborczego w Kielcach IIIz dnia 15 czerwca 2020 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.   załączniki: 15  ...więcej

Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-12 21:17:42
link  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-12 09:57:46
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  ...więcej

Zarządzenie Nr 37-2020 Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-12 09:53:53
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  ...więcej

Zarządzenie Nr 36-2020 Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-12 09:52:21
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach Prezydenta Rzeczpospolite  ...więcej

Informacja
2020-06-09 07:13:23
W sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  ...więcej

Zarządzenie Nr 35-2020 Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-08 13:49:57
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospoli  ...więcej

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego1)
2020-06-05 11:38:54
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego Informacja o warunkach udziału obywateli pol  ...więcej

Kalendarz wyborczy
2020-06-04 10:24:36
  ...więcej

UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
2020-05-12 07:09:25
w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 30
następne