Informacja
2019-05-22 12:19:56
O CZASIE PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH  DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 26 MAJA 2019 ROKU  ...więcej

Składy komisji obwodowych
2019-05-20 17:38:51
  ...więcej

Postanowienie Nr 59/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III
2019-05-09 12:07:29
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Kluczewsko
2019-05-07 16:06:04
o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępnienia   Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 15 R  ...więcej

Składy komisji obwodowych wraz z ich siedzibami
2019-05-06 21:33:34
Załączniki: 151, 152, 153, 154  ...więcej

Obwieszczenie
2019-04-24 08:39:44
Wójt Gminy Kluczewsko podaje do wiadomości wyborcom informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonychsiedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości glosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w  ...więcej

Ogłoszenie
2019-04-18 13:50:03
Informuje się, że Urzędnikiem Wyborczym powołanym w Gminie Kluczewsko jest Pan MARIUSZ WIŚNIEWSKI   Kluczewsko, dnia 18 kwietnia 2019 r.  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko
2019-04-15 15:34:12
w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych  ...więcej

INFORMACJA Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w Kielcach
2019-04-15 11:43:37
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach  ...więcej

Informacja
2019-03-28 14:00:49
INFORMACJADOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓWNA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCHW WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGOzarządzonych na 26 maja 2019 r. Urząd Gminy Kluczewsko przyjmuje zgłoszenia kandydatów na   ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko
2019-03-13 10:16:19
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europe  ...więcej

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2019-03-07 16:17:26
https://pkw.gov.pl/pliki/1551112318_D2019000036501.pdf  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12