Sprawozdania finansowe

Za rok 2022 Gmina Kluczewsko

Bilans Gmina Kluczewsko za 2022 rok.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-05-08 08:06:12 | Data modyfikacji: 2023-05-08 08:07:07.
Za rok 2022 UG

Bilans jednostki budżetowej za 2022r..pdf

Informacja dodatkowa Urzędu Gminy za 2022 r..pdf

Rachunek zysków i strat jedmnostki za 2022r..pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku-Informacja dodatkowa.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-05-08 07:25:21 | Data modyfikacji: 2023-05-08 10:52:38.
Za rok 2021 Gmina Kluczewsko

Skonsolidowany Bilans Gmina Kluczewsko za 2021 rok.pdf

Zestawienie zmian funduszu jednostki.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-09 07:57:16 | Data modyfikacji: 2022-05-09 09:54:30.
Za rok 2021 UG

BILANS jednostki budżetowej za 2021 rok.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-09 07:55:44 | Data modyfikacji: 2022-05-09 07:56:43.
Za rok 2020 UG

Bilans jednostki budżetowej za 2020.pdf

Informacja dodatkowa Urzędu Gminy za 2020 rok.pdf

Rachunek Zysków i Strat za 2020 .pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020.pdf

Wyciąg z Danych Zawartych w zał. Informacja dodatkowa .pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-07 09:59:24 | Data modyfikacji: 2021-05-07 10:04:32.
Za rok 2020 Gmina Kluczewsko

Rachunek zysków i strat jednostki za 2020.pdf

Bilans Gmina .pdf

Skonsolidowany Bilans Gmina.pdf

Informacja dodatkowa za 2020r..pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ 2020.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.pdf

Bilans z wykonania budżetu Gmina Kluczewskoza 2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-07 09:05:10 | Data modyfikacji: 2021-05-07 09:12:27.
Za rok 2019 Gmina Kluczewsko

Bilans Gmina.pdf

Bilans z wykonania budżetu Gmina Kluczewsko.pdf

Rachunek zysków i strat Gmina.pdf

Skonsolidowany Bilans Gmina Kluczewsko.pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku -Informacja dodatkowa.pdf

Zestawienie zmian w fundudzu jednostki Gmina.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-15 09:47:48 | Data modyfikacji: 2020-05-15 09:49:16.
Za rok 2019 UG

Bilans UG Kluczewsko.pdf

Informacja dodatkowa.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki.pdf

Sprawozdanie za rok 2019.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-15 09:46:04 | Data modyfikacji: 2020-05-15 09:47:25.
Sprawozdanie NDS za II kwartrał 2019r.

NDS 2 kwartal 2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-30 09:23:02 | Data modyfikacji: 2019-08-30 09:23:39.
Za rok 2018 - JST

Bilans za 2018r.pdf

Rachunek zysków i strat za 2018r.pdf

Skonsolidowany bilans za 2018r.pdf

Bilans z wykonania budżetu za 2018r.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r.pdf

Inf.dodat._2018.pdf

Wyciąg z danych z zał inf. dodat. za2018r.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-10 16:18:49 | Data modyfikacji: 2019-05-10 16:20:32.
Za rok 2018 Urząd Gminy Kluczewsko

Bilans UGKluczewsko za2018r.pdf

Rachunek zysków i strat UGKluczewsko za2018r.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki UGKluczewsko za2018r.pdf

Inf.dod.UGKluczewsko za2018r.pdf

Wyciąg z danych z zał inf. dodat. za2018r.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-10 07:05:25 | Data modyfikacji: 2019-05-10 16:13:10.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 07:05:25
Data modyfikacji: 2019-05-10 16:13:10
Opublikowane przez: administrator administrator