Konsultacje społeczne

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kluczewsko w zakresie opinii i uwag dotyczących projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczewsko na lata 2023-2026 z perspektywą do 2029 roku”.

Informacja o konsultacjach 03-04-2023r.doc

Zarządzenie Nr 29-2023r Wojta Gminy Kluczewsko.pdf

POS Kluczewsko03-04-2023.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-04-03 13:15:31 | Data modyfikacji: 2023-04-03 13:16:43.
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

OGOSZENIE 30-01-2023.docx

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13 z 2023 r. .pdf

FORMULARZ 30-01-2023.docx

lex-swiet-2022-4559-uchwala-w-sprawie-uchwalenia.pdf

UCHWALA zmiana pozytku na 2023.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-01-30 11:17:26 | Data modyfikacji: 2023-01-30 11:22:43.
Ogłoszenie

Konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2023 roku”

Konsultacje w sprawie przyjecia.docx

Zarządzenie Nr 12-2023.pdf

ost. PROJEKT PROGRAM ZWIERZAT GMINY KLUCZEWSKO.docx

formularz-do-opinii-o-programie zwierząt.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-01-25 14:06:34 | Data modyfikacji: 2023-01-25 14:09:01.
Ogłoszenie

Wójt Gminy Kluczewsko informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 124/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Zmarłe dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Zmarłe stanowiąca przysiółek wsi Rzewuszyce” na „ZMARŁE – wieś”.


w okresie od dnia 09.01.2023 r. do dnia 16.01.2023 r., zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami zgodnie z ww. zarządzeniem.


Ankietę o treści: „Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości „Zmarłe stanowiąca przysiółek wsi Rzewuszyce” na „ZMARŁE – wieś”.

można pobrać:
1/w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.kluczewsko.pl (zakładka Zarządzenia Wójta),
2/w siedzibie Urzędu Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, / parter Biuro Obsługi Mieszkańca/,
3/ u Sołtysa Sołectwa Zmarłe.
Wypełnione ankiety można złożyć w okresie konsultacji:
1)w siedzibie Urzędu Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, / parter Biuro Obsługi Mieszkańca/,
2)u Sołtysa Sołectwa Praczka,
1) przesłać skan ankiety na adres mailowy urzędu gminy: ug@kluczewsko.gmina.pl.
2) przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko.

WÓJT GMINY
/-/Pałka Rafał

Z-124-2022ROK.pdf

wyniki konsultacji miejscowości.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:25:55 | Data modyfikacji: 2023-01-25 13:45:59.
Ogłoszenie

Wójt Gminy Kluczewsko informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 123/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Rudka dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Rudka stanowiąca przysiółek wsi Rzewuszyce na „RUDKA – kolonia”:


w okresie od dnia 09.01.2023 r. do dnia 16.01.2023 r., zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami zgodnie z ww. zarządzeniem.


Ankietę o treści: „Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości „Rudka stanowiąca przysiółek wsi Rzewuszyce na „RUDKA – kolonia”:
można pobrać:
1/w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.kluczewsko.pl (zakładka Zarządzenia Wójta),
2/w siedzibie Urzędu Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, / parter Biuro Obsługi Mieszkańca/,
3/ u Sołtysa Sołectwa Rzewuszyce.
Wypełnione ankiety można złożyć w okresie konsultacji:
1)w siedzibie Urzędu Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, / parter Biuro Obsługi Mieszkańca/;
2)u Sołtysa Sołectwa Rzewuszyce;
1) przesłać skan ankiety na adres mailowy urzędu gminy: ug@kluczewsko.gmina.pl.
2) przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko.

WÓJT GMINY
/-/Pałka Rafał

Z-123-2022R..pdf

Wyniki konsultacji miejscowości.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:24:26 | Data modyfikacji: 2023-01-25 13:47:01.
Ogłoszenie

Wójt Gminy Kluczewsko informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 122/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości PRACZKA dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Praczka stanowiąca przysiółek wsi Ciemiętniki, na „PRACZKA - wieś”.


w okresie od dnia 09.01.2023 r. do dnia 16.01.2023 r., zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami zgodnie z ww. zarządzeniem.


Ankietę o treści: „Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości „Praczka stanowiąca przysiółek wsi Ciemiętniki, na „PRACZKA - wieś”.

można pobrać:
1/w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.kluczewsko.pl (zakładka Zarządzenia Wójta),
2/w siedzibie Urzędu Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, / parter Biuro Obsługi Mieszkańca/,
3/ u Sołtysa Sołectwa Praczka.
Wypełnione ankiety można złożyć w okresie konsultacji:
1)w siedzibie Urzędu Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, / parter Biuro Obsługi Mieszkańca/,
2)u Sołtysa Sołectwa Praczka,
1) przesłać skan ankiety na adres mailowy urzędu gminy: ug@kluczewsko.gmina.pl.
2) przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko.

WÓJT GMINY
/-/Pałka Rafał

Z-122-2022R..pdf

Wyniki konsultacji miejscowości..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:23:00 | Data modyfikacji: 2023-01-25 13:47:49.
Ogłoszenie

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Ogłoszenie o konsultacjach 15-06-2022.docx

Z-61-2022rok.pdf

Uchwala w sprawie zmiany programu - pozytek.docx

FORMULARZ do programu współpracy.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-15 11:19:05 | Data modyfikacji: 2022-06-20 15:35:16.
Ogłoszenie

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2022-2027

Ogloszenie o konsultacjach(6).docx

Zarządzenie Nr 46.pdf

2. Formularz zgloszeniowy do Konsultacji(7).docx

1. Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-20 14:00:40 | Data modyfikacji: 2022-04-20 14:02:26.
Ogłoszenie

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2022-2024

Ogloszenie o konsultacjach Wspierania.docx

Zarządzenie Nr 42-2022.pdf

Gminny Program Wspierania Rodziny. .docx

Formularz zgloszeniowy do konsultacji Wspierania.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-15 12:20:16 | Data modyfikacji: 2022-04-15 12:21:48.
Konsultacje

w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2022-2024

ogloszenie o konsultacji A.docx

Program GKRPA 2022-2024.odt

formularz-do-opinii-o-programie.docx

Zarządzenie Nr 24-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-22 07:15:22 | Data modyfikacji: 2022-02-22 07:28:17.
Konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Kluczewsko w 2022 roku”

Konsultacje w sprawie przyjecia.doc

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI.doc

formularz-do-opinii-o-programie.doc

Zarządzenie Nr 23-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-21 13:50:39 | Data modyfikacji: 2022-02-21 13:58:40.
Ogłoszenie

o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy.doc

Z-82-2021.pdf

Załącznik Nr 1 do Z-82-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-12 10:27:26 | Data modyfikacji: 2021-10-12 10:31:39.
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnej
Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych
na lata 2021-2027

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kluczewsko do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2021-2027

Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko na lata 2021-2027(do pobrania)
Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2021-2027 (do pobrania)

WÓJT GMINY
/-/ Pałka Rafał

Zarządzenie Nr 67.pdf

3. FORMULARZ.doc

Kluczewsko_SRPS_2021_2027 wersja ost.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-01 14:33:09 | Data modyfikacji: 2021-09-01 14:35:14.
Ogłoszenie

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

OGOSZENIE o konsultacjach 2021 r..DOC

program pozytku na 2021r..pdf

Z A R Z A D Z E N I E NR 40-2021.docx

UCHWALAzmiana pozytek 2021.dotx

FORMULARZ do składania uwag i wniosków do projektu uchwały 2021.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-15 17:02:27 | Data modyfikacji: 2021-06-15 17:07:31.
Ogłoszenie

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Ogłoszenie o konsultacjach projektu.pdf

Zarządzenie Nr 58-2020.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58-2020.pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-01 08:26:10 | Data modyfikacji: 2020-10-01 08:28:26.
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020r.

1) OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH.pdf

2) ZARZĄDZENIE NR 110-2019.pdf

3) projekt uchwały.pdf

4)FORMULARZ_ZGLASZANIA_OPINII.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-06 13:12:49 | Data modyfikacji: 2019-12-06 13:15:56.
Zarządzenie Nr 37/2019

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Kluczewsko

Zarządzenie Nr 37-2019.pdf

Uchwała usytuowanie alkoholi - projekt.pdf

Uchwała maksymalna ilość zezwoleń - projekt.docx

Uchwała odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych - projekt.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-15 15:55:36 | Data modyfikacji: 2019-04-15 15:57:01.
Zarządzenie nr 35/2019

Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Kluczewsko

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SOŁECTWA.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-10 16:19:44 | Data modyfikacji: 2019-04-10 16:21:02.
Zarządzenie nr 33/2019

Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2019-2021”

KONSULTACJE GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA TERENIE GMINY KLUCZEWSKO NA LATA 2019-2021

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-10 16:16:27 | Data modyfikacji: 2019-04-10 16:20:08.
Data wprowadzenia: 2019-04-10 16:16:27
Data modyfikacji: 2019-04-10 16:20:08
Opublikowane przez: administrator administrator