Dane o Gminie

Kluczewsko
NAZWA GMINY Gmina Kluczewsko
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie , pow. włoszczowski
KOD 29-120
MIEJSCOWOŚĆ Kluczewsko, Spółdzielcza 12
KONTAKT tel. (+48 44) 781-42-46 tel./fax (+48 44) 781-42-24
e-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl
Wójt Gminy

Rafał Pałka

e-mail: rafal.palka@kluczewsko.gmina.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Strychalski

Sekretarz Gminy

Bożena Nowak

e-mail: bozena.nowak@kluczewsko.gmina.pl

 

Skarbnik Gminy

Justyna Bugała-Piotrowska

e-mail: justyna.bugala-piotrowska@kluczewsko.gmina.pl

 

 Numer rachunku: (dla opłat skarbowych, wszystkich podatków od osób fizycznych i prawnych)

73 8525 0002 0030 0300 0013 0001  - BS Włoszczowa O/Kluczewsko

Numer rachunku (odpady komunalne)

90 8525 0002 0030 0300 0013 0180 - BS Włoszczowa O/Kluczewsko

Godziny pracy Urzędu Gminy Kluczewsko:

 Poniedziałek                   w godzinach od 7:00 do 16:00,
Wtorek, środa, czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00,
 Piątek                              w godzinach od 7:00 do 14:00.

Sobota jest dniem wolnym od pracy.

Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni
dodatkowo wolne od pracy

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach od 13:00 do 17:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu )

pozostałe dni tygodnia od 10:00 do 14:00.

Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy, Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych
stanowiskach codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kluczewsko w każdy poniedziałek od 15:30 do 17:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu )

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2012-11-28 12:53:00 | Data modyfikacji: 2023-05-17 10:17:15.
Data wprowadzenia: 2012-11-28 12:53:00
Data modyfikacji: 2023-05-17 10:17:15
Opublikowane przez: administrator administrator